Kasy Fiskalne Online

Kasy fiskalne online są jednym z rodzajów urządzeń rejestrujących obroty firmy, które dzięki dostępowi do internetu, mogą na bieżąco łączyć się z Centralnym Repozytorium Kas. Do systemu przesyłane są informacje dotyczące sprzedaży produktów i użytkowania kasy fiskalnej – są to między innymi raporty dobowe, paragony fiskalne, a także dokumenty niefiskalne i dane dotyczące przeglądów technicznych urządzenia.

Repozytorium nadaje również numer ewidencyjny kasie na etapie fiskalizacji. Kasa fiskalna online łączy się z systemem raz na dwie godziny. Harmonogram połączeń ustalany jest przez Repozytorium, a użytkownik kasy nie musi zostać o tym poinformowany. Aby kasa działała bez zarzutów, niezbędny jest dostęp do internetu.

Kasy Fiskalne Online

Aktywne filtry